Ed Straker
"Court Martial"
no. 151

court151.jpg
Where: Film studio
When: Final shot.